Hợp đồng quản lý năng lượng đèn đường LED đấu thầu dự án mua sắm thứ cấp

May 1, 2015
tin tức mới nhất của công ty về Hợp đồng quản lý năng lượng đèn đường LED đấu thầu dự án mua sắm thứ cấp

Dự án hợp đồng quản lý năng lượng của Khu phát triển kinh tế Pinghu có tổng cộng khoảng 5.000 đèn đường.Được kiểm tra bởi một tổ chức có thẩm quyền của bên thứ ba, xác định rằng hiệu quả tiết kiệm năng lượng trên 80% (tuổi thọ thiết kế là 80.000 giờ)