Từ năm 2014 đến 2019, hơn 4.800 bộ đèn đường LED được cung cấp bởi Công ty TNHH Quang điện tử Chiết Giang Coursertech tại Khu phát triển kinh tế Bình Hồ

May 6, 2022
trường hợp công ty mới nhất về Từ năm 2014 đến 2019, hơn 4.800 bộ đèn đường LED được cung cấp bởi Công ty TNHH Quang điện tử Chiết Giang Coursertech tại Khu phát triển kinh tế Bình Hồ

Từ năm 2014 đến 2019, hơn 4.800 bộ đèn đường LED được cung cấp bởi Công ty TNHH Chiết Giang Coursertech Optoelectronics tại Khu Phát triển Kinh tế Bình Hồ đã áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hợp đồng. Tỷ lệ tiết kiệm điện của đèn đường LED là hơn 80%.So với hiệu quả tiết kiệm năng lượng của đèn đường LED do các doanh nghiệp sản xuất tương tự sản xuất thì lợi ích tiết kiệm năng lượng là rất đáng kể.Sau gần 6 năm sử dụng thực tế đã chứng minh rằng có thể kiểm soát được sự suy giảm ánh sáng của đèn đường LED COURSERTECH trong vòng 10 năm.trong vòng 8%.(Theo yêu cầu của cơ quan quốc gia về việc sử dụng đèn đường LED phải được kiểm soát trong vòng 30% tiêu chuẩn sử dụng) Đèn đường LED COURSERTECH được thiết kế để có tuổi thọ sử dụng hơn 20 năm.Đồng thời, COURSERTECH là công ty đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất trong nước cam kết rằng các sản phẩm đèn đường LED do COURSERTECH cung cấp có tuổi thọ 20 năm và có thể bảo trì 20 năm, và các vấn đề về chất lượng sản phẩm có thể thay thế miễn phí trong vòng 10 năm.Đèn đường LED được phát triển và sản xuất độc lập bởi COURSERTECH đã nhận được hai bằng sáng chế quốc gia.Hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội và chất lượng tuyệt vời đã phản ánh lợi ích xã hội tốt.
Hiện thiết bị thủy lực thanh liên hợp thông minh 1.000 tấn mới được đầu tư của công ty đã hoạt động bình thường.Chiếu sáng ứng dụng cột và đèn LED kết hợp thông minh là một cuộc cách mạng công nghiệp mới và là một phần quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của thành phố và tạo ra một thành phố thông minh.COURSERTECH cam kết xây dựng thương hiệu doanh nghiệp quốc gia có đóng góp cho đất nước, có trách nhiệm với xã hội, có giá trị, tư tưởng, niềm tin và tinh thần.Chân thành mong muốn được sự chung tay của chính quyền các cấp, mọi thành phần trong xã hội, các khách hàng mới và cũ để kiến ​​tạo một tương lai tốt đẹp hơn.